li_8.jpg
boschuysen logo

Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten worden gedaan via het formulier dit u van ons ontvangt via onderstaande link. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Van belang is dat de Stichting over alle gevraagde bijlagen beschikt. Aanvragen worden in ontvangst genomen door de rentmeester van de Stichting Boschuysen. Het bestuur van de Stichting beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 10 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Aanvragen voor de vergadering van 11 september 2018 moeten uiterlijk 28 augustus 2018, volledig door ons ontvangen zijn.

Klik hier om een aanvraagformulier te ontvangen. U ontvangt per e-mail een link naar ons aanvraagformulier. De bijbehorende token werkt maximaal 15 minuten.

Wij adviseren u de beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier zo beknopt mogelijk te doen. In de bijlage "projectbeschrijving" kunt u meer details kwijt.

LET OP Wij accepteren uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan. Download Privacyverklaring

vorigevolgende
cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale, jordans for sale, Cheap foamposites