li_9.jpg
boschuysen logo

Evaluatie van projecten

Het bestuur van Stichting Boschuysen vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren. Wij verzoeken u daarom na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen en aan ons te zenden. De evaluatie vindt plaats op hoofdlijnen en is bedoeld als leerinstrument voor u als aanvrager en voor onze stichting. Informatie uit evaluaties is immers een belangrijke basis voor voortzetting of juist verandering van activiteiten in de toekomst. Ook een minder geslaagd initiatief is daarmee vooral een leerervaring, geen mislukking waaraan financiële consequenties worden verbonden. Het is niet nodig om bij het ingevulde evaluatieformulier ook nog een inhoudelijk verslag te zenden. Mogelijk nemen wij tijdens of na de uitvoering contact met u op om een en ander met u te bespreken. Het evaluatieformulier wordt meegezonden met de toekenningsbrief en kan u ook downloaden door onderstaande link te gebruiken.

Naast het ingevulde evaluatieformulier ontvangen wij gaarne de financiële verantwoording van het project, waaronder de kostenopgave en de toegezegde/ontvangen bijdragen van de deelnemende fondsen. 

U dient hier het evaluatieformulier in te vullen en te verzenden.

Het is voor Stichting Boschuysen geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u bij de rentmeester het logo in verschillende formats opvragen.

vorigevolgende
Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12