Bestuur

  • De heer Mr. P.M. Eversdijk
  • De heer Dr. J.J. Hazenberg, voorzitter
  • De heer Drs. E. Smits
  • Mevrouw Mr. J. Spierdijk
  • Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet – Wiersma, vicevoorzitter
  • Mevrouw M.H. Wetselaar – Cosijn

Directeur, rentmeester
De heer B.E.M.M. Uyttendaele MSc
rentmeester@boschuysen.nl

Secretariaat
Mevrouw L.A. van der Pot
leonie@boschuysen.nl


De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. Deze is hier terug te vinden.


De Stichting Boschuysen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150097. Het RSIN nummer is 002875834. De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN. De Stichting maakt deel uit van het Haags Fondsen Overleg, het Jeugdfondsenoverleg en het Nationaal Fondsen Overleg. De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage.