Bestuur
Maak kennis met ons bestuur.

  • De heer Mr. P.M. Eversdijk
  • De heer Dr. J.J. Hazenberg
  • De heer Drs. E. Smits
  • Mevrouw Mr. J. Spierdijk, vicevoorzitter
  • Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet – Wiersma, voorzitter
  • Mevrouw M.H. Wetselaar – Cosijn

Directeur, rentmeester
De heer B.E.M.M. Uyttendaele MSc
rentmeester@boschuysen.nl

Secretariaat
Mevrouw L.A. van der Pot
leonie@boschuysen.nl


De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding conform een vastgelegde regeling vacatiegelden. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. Dit is hier terug te vinden.

De Stichting Boschuysen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150097. Het RSIN nummer is 002875834. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier voor ANBI Vermogensfondsen vindt u hier. Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Het bestuur van de Stichting Boschuysen verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021. We maken ook deel uit van het Haags Fondsen Overleg, het Jeugdfondsenoverleg en het Nationaal Fondsen Overleg.

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage.