‘Kleine coronahulp’ bereikt ongeziene slachtoffers van de crisis. Al twintig vermogensfondsen sloten zich aan bij initiatief Haëlla Stichting en Fonds 1818

1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen vrijwilligers een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al zo’n honderd projecten worden opgezet. Twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder het Oranje Fonds, Ars Donandi en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.   

Het leed van deze coronacrisis reikt veel verder dan de slachtoffers van het virus zelf. Wanneer we deze zin op het nieuws horen, volgen al snel de woorden ‘ondernemers’, ‘economie’ en ‘recessie’. Maar hoe gaat het met alle mensen die ook in normale tijden amper het hoofd boven water konden houden? Hoe redden ongedocumenteerden zich wanneer het kleine beetje houvast dat ze hadden wegvalt? Hoe houden mensen die leven in grote armoede of in diepe eenzaamheid zich staande?

De waarde van de vrijwilliger
Voor de Haëlla Stichting en Fonds 1818 zijn het geen vragen waarover zij zich pas de laatste weken buigen. Beide fondsen richten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze samenleving en sloegen eerder de handen ineen bij het opzetten van een platform voor ongedocumenteerden en statushouders (Wijdoenmee.nu). Beide fondsen weten ook maar al te goed dat we nergens zijn zonder de inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilliger. Het zijn díe vrijwilligers die ook in deze tijd van onschatbare waarde zijn. Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken.

Oog voor mensen buiten beeld
Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten. Het gaat zowel om mensen die altijd al onder de radar leefden als mensen die door de huidige situatie in zwaar weer zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel of huur na het verlies van hun betaalde werk. Naarmate de crisis langer duurt, wordt deze groep steeds groter. Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie. Meer informatie over het initiatief vindt u op de site Kleinecoronahulp.nl.