Aanvraagformulier

Aanvragen worden in ontvangst genomen door de rentmeester van de Stichting Boschuysen. Het bestuur van de Stichting beslist uiteindelijk over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 10 maal bijeen (vanwege het coronavirus, gebeurt dit voorlopig via teleconferentie).  De behandeling van een complete aanvraag kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Er wordt geen bijdrage beschikbaar gesteld aan projecten die al gestart of gerealiseerd zijn. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het van belang dat het digitale aanvraagformulier volledig ingevuld wordt. We adviseren om alle documenten paraat te hebben en daarna pas de link naar het aanvraagformulier te gebruiken. De token die je hiervoor krijgt, is namelijk maar tijdelijk (maximaal een uur) beschikbaar.

Lees voor het invullen van ons aanvraagformulier eerst de voorwaarden!

 Vereiste bijlagen / Verplichte uploads:

  1. Statuten
  2. Uittreksel kamer van koophandel
  3. Meest recent financieel jaarverslag
  4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
  5. Uitgebreide Projectbeschrijving
  6. Kostenbegroting
  7. Dekkingsplan
  8. Eventueel een extra bijlage

Let op: Indien er een gelieerd steunfonds of vrienden van stichting bestaat, ontvangen wij graag de meest recente jaarrekeningen van alle gelieerde entiteiten.

Aanvraagformulier

U ontvangt per e-mail een link naar ons aanvraagformulier. De bijbehorende token werkt maximaal 1 uur.

Onze volgende vergadering vindt plaats na de vakantie op 7 september, de deadline hiervoor is op 17 augustus. Let op, een aanvraag indienen voor activiteiten in deze zomer is dus niet meer mogelijk.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.

LET OP Wij accepteren uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend.