Aanvraagformulier

Aanvragen voor financiele ondersteuning moeten worden gedaan via het formulier dat u van ons ontvangt via onderstaande link. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Van belang is dat de Stichting over alle gevraagde bijlagen beschikt. Aanvragen worden in ontvangst genomen door de rentmeester van de Stichting Boschuysen. Het bestuur van de Stichting beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 10 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Er wordt geen bijdrage beschikbaar gesteld aan projecten die al gestart of gerealiseerd zijn. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Aanvraagformulier ontvangen
U ontvangt per e-mail een link naar ons aanvraagformulier. De bijbehorende token werkt maximaal 15 minuten.

Wij adviseren u de beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier zo beknopt mogelijk te doen. In de bijlage “projectbeschrijving” kunt u meer details kwijt.

LET OP Wij accepteren uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.