Aanvraagformulier

Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten worden gedaan via onderstaande link. Van belang is dat uw aanvraag volledig is inclusief alle gevraagde bijlagen.

Aanvragen worden in ontvangst genomen door de rentmeester van de Stichting Boschuysen. Het bestuur van de Stichting beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 10 maal bijeen (vanwege het coronavirus, gebeurt dit voorlopig via teleconferentie).  De behandeling van een complete aanvraag kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Er wordt geen bijdrage beschikbaar gesteld aan projecten die al gestart of gerealiseerd zijn. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Lees voor het invullen van ons aanvraagformulier eerst de voorwaarden!

Aanvraagformulier ontvangen
U ontvangt per e-mail een link naar ons aanvraagformulier. De bijbehorende token werkt maximaal 15 minuten.

Wij adviseren u de beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier zo beknopt mogelijk te doen. In de bijlage “projectbeschrijving” kunt u meer details kwijt.

LET OP Wij accepteren uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.