Aanvraagformulier

Aanvragen voor financiele ondersteuning moeten worden gedaan via het formulier dat u van ons ontvangt via onderstaande link. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Van belang is dat de Stichting over alle gevraagde bijlagen beschikt. Aanvragen worden in ontvangst genomen door de rentmeester van de Stichting Boschuysen. Het bestuur van de Stichting beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks ca. 10 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen; dien daarom uw aanvraag tijdig in. Er wordt geen bijdrage beschikbaar gesteld aan projecten die al gestart of gerealiseerd zijn. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Aanvragen voor de vergadering van 8 oktober 2019 dienen uiterlijk voor 17 september 2019 volledig ontvangen te zijn. Aanvragen voor de daaropvolgende bestuursvergadering van 5 november 2019 dienen voor 15 oktober 2019 compleet ingediend te zijn.

Aanvraagformulier ontvangen
U ontvangt per e-mail een link naar ons aanvraagformulier. De bijbehorende token werkt maximaal 15 minuten.

Wij adviseren u de beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier zo beknopt mogelijk te doen. In de bijlage “projectbeschrijving” kunt u meer details kwijt.

LET OP Wij accepteren uitsluitend aanvragen die digitaal worden ingediend.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.