li_17.jpg
boschuysen logo

Als u het werk van Stichting Boschuysen financieel wilt ondersteunen, kunt u een donatie doen of bijvoorbeeld de stichting in uw testament opnemen. Doordat Stichting Boschuysen door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is geregistreerd, is het schenken fiscaal gunstig. De rentmeester kan u er meer over vertellen.

B.E.M.M. Uyttendaele, rentmeester

rentmeester@boschuysen.nl / 070 324 89 88

vorigevolgende