li_23.jpg
boschuysen logo

Het donatiebudget voor 2018 bedraagt 1.125.000 euro.

Hieronder staat een verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 van de Stichting Boschuysen.

Stichting Boschuysen 2017

Euro (afgerond)

 

 

Baten

 

Exploitatieresultaat onroerende goederen                 

771.000

Resultaat beleggingsportefeuille

1.928.000

Rente                                                                         

40.000

Totaal                                                                                

2.739.000

 

 

Lasten

 

Projectondersteuning / donaties                                          

1.385.000

Algemene kosten                                                       

199.000

Totaal                                                                                

1.584.000

 

 

Saldo                                                                                  

1.155.000

vorigevolgende