boschuysen logo
li_top_6.jpg

Nieuwe Directeur/Rentmeester (3/5/2018)
Het bestuur heeft per 1 juni 2018 de heer Bernard Uyttendaele benoemd tot directeur/rentmeester. De voormalig rentmeester, de heer Sanne ten Bokkel Huinink, werd per die datum directeur worden van Fonds 1818.

Nieuw evaluatieformulier (8/2/2018)
Het nieuwe evaluatieformulier kan ook gebruikt worden voor de verantwoording aan Fonds 21 het VSB Fonds, het is identiek aan hun evaluatieformulier. Uiteraard werkt het wederzijds.

re_top_6.jpg

1x een aanvraag opstellen (2/9/2015)
Enkele fondsen in Den Haag hebben afgesproken elkaars aanvraagformulier met bijlagen te accepteren. Dat betekent één keer alles op- en samenstellen en dan naar de verschillende fondsen sturen. Hier staat wie er mee doen en wat de voorwaarden zijn.

Digitaal aanvragen (22/3/2016)
Per heden accepteren wij uitsluitend digitaal via deze website ingediende aanvragen. Zie het tabblad "aanvraagformulier".

vorigevolgende