Welkom bij Stichting Boschuysen

Sinds 1564 verlenen wij steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Het bestuur van de Stichting Boschuysen bestaat uit zes leden, statutair drie vrouwen en drie mannen, met een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Sinds 1754 beheert het bestuur ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage (zie geschiedenis en links). De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher overlegt het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Wilt u meer weten van onze Stichting? Kies dan één van de hierboven aangegeven mogelijkheden.