Welkom bij Stichting Boschuysen

Sinds 1564 verlenen wij steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Het bestuur van de Stichting Boschuysen bestaat uit zes leden, statutair drie vrouwen en drie mannen, met een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Sinds 1754 beheert het bestuur ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage (zie geschiedenis en links). De Burgemeester van ’s Gravenhage is sinds de stichting van de Fundatie “Auditeur van rekening”. In die hoedanigheid gaat hij de jaarrekeningen na en overtuigt zich van een juiste gang van zaken bij beide stichtingen. Wilt u meer weten van onze Stichting? Kies dan één van de hierboven aangegeven mogelijkheden.