Organisatie
Maak kennis met onze organisatie.

  • De heer Mr. M.P.A. Bos
  • De heer Dr. J.J. Hazenberg, vicevoorzitter
  • Mevrouw Mr. J. Spierdijk
  • De heer Mr. Drs. E.C. Verbeek
  • Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet – Wiersma
  • Mevrouw M.H. Wetselaar – Cosijn, voorzitter

Directeur, rentmeester
De heer B.E.M.M. Uyttendaele MSc
rentmeester@boschuysen.nl

Secretariaat
Mevrouw L.A. van der Pot
leonie@boschuysen.nl


De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding conform een vastgelegde regeling vacatiegelden. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. Dit is hier terug te vinden.

De Stichting Boschuysen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150097. Het RSIN nummer is 002875834.
Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Het bestuur van de Stichting Boschuysen verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.
We maken ook deel uit van het Haags Fondsen Overleg, het Jeugdfondsenoverleg en het Nationaal Fondsen Overleg.

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage.