Evaluatie

Het bestuur van Stichting Boschuysen vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren.

Wij verzoeken je daarom na afloop van het project ons digitale evaluatieformulier in te vullen. De evaluatie vindt plaats op hoofdlijnen en is bedoeld als leerinstrument voor zowel de aanvrager als onze stichting. Informatie uit evaluaties is immers een belangrijke basis voor voortzetting of juist verandering van activiteiten in de toekomst. Ook een minder geslaagd initiatief is daarmee vooral een leerervaring, geen mislukking waaraan financiële consequenties worden verbonden. Mogelijk nemen wij tijdens of na de uitvoering contact met je op om een en ander te bespreken.

Naast de ingevulde evaluatie ontvangen wij graag de financiële verantwoording van het project. Ter financiële verantwoording verwachten wij het oorspronkelijke begroting- en dekkingsplan vs realisatie. Een jaarrekening is hier niet van toepassing.

Let wel: Wanneer er sprake is van een overschot dan verwachten wij dat dit naar pro rata van de ontvangsten aan ons wordt terugbetaald. Overschotten mogen niet besteed worden aan andere projecten of om de oorspronkelijke eigen bijdrage aan het project te verlagen.

Voor aanvragers bij de Laptopdesk hebben wij een apart evaluatieformulier. Dat formulier is hier terug te vinden.