Voorbeelden

Ieder jaar steunen wij 250-300 projecten. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Mentorprogramma’s zorgen voor een luisterend oor. Jongeren kunnen met hun vragen terecht bij iemand anders dan normaal, ze vergroten hun netwerk en verbreden hun horizon.
  • Maatjesprojecten, die jongeren de kans geven regelmatig in vertrouwen te kunnen overleggen met een vertrouwenspersoon kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij bijvoorbeeld het oplossen van problematische schulden.
  • Diverse Leerwerkbedrijven en dagbestedingsprojecten steunen wij bij het bieden van een toekomst aan jongeren die hun eigen weg niet kunnen vinden.
  • Noodhulp organisaties steunen wij in de verspreiding van essentiële spullen voor vele jongeren die in armoede opgroeien. Maar ook bijvoorbeeld met het aanschaffen van fietsen of laptops.
  • De pleegzorg wordt door ons ondersteund bij verbouwingen van woningen om zo extra pleegzorgplekken te realiseren
  • Haagse musea worden onder andere dankzij onze hulp bezorgd door scholen.
  • Het Jeugdvakantieloket is jaarlijks open mede dankzij onze bijdrage.
  • Weekendscholen en organisaties die kansarme jongeren zicht bieden op hun toekomstige mogelijkheden en beroepskeuze worden door ons vaak ondersteund. Om interesse in school en opleiding te hebben is het volgens ons belangrijk dat een jongere zicht heeft op de inhoud van een beroep en waar nodig zijn horizon kan verbreden.
  • Talentontwikkeling voor kansarme jongeren in de vorm van initiatieven waarbij de jongeren regelmatig zelf sport of kunstvormen kunnen beoefenen worden gesteund.