De Laptopdesk

De laptopdesk is een samenwerking tussen verschillende fondsen met één centraal aanvraagpunt via stichting Boschuysen.
Zoals bij alle reguliere aanvragen ondersteunen we kwetsbare of kansarme jongeren in Nederland via instellingen, stichtingen of verenigingen. De laptopdesk vormt één loket om een aanvraag voor ondersteuning van laptops of tablets naar toe te sturen en eventuele vragen te stellen.

We hanteren wel de voorwaarde dat de toestellen worden geleverd door onze maatschappelijke partners die nog goed bruikbare laptops uit het Nederlandse bedrijfsleven of overheidsdiensten gedoneerd krijgen en deze (laten) re-conditioneren. Deze partners zijn Close The Gap, wereldwijd actief vanuit de Benelux in recyclage en reviseren van digitale toestellen. En Allemaal Digitaal, een Nederlands initiatief van publieke en private partijen om laptops in te zamelen.

De toestellen die aangevraagd kunnen worden, zijn voornamelijk laptops. De laptops zijn minimaal type Multimedia PC Core i5 2.0 GHz 3rd gen. met 4096 MB RAM memory en minimaal 180 GB Hard Disk. Uitgerust met Windows 10 Pro. Eventueel kan er ook een aanvraag worden gedaan voor tablets, deze zijn echter niet standaard op voorraad. Het type tablet dat beschikbaar is, is erg afhankelijk van het aanbod. Indien er interesse is voor tablets kan er vooraf een mail worden gestuurd naar leonie@boschuysen.nl.

Procedure:

 • De aanvragen worden verzameld en beoordeeld door het bestuur van Stichting Boschuysen.
 • Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk.
 • Bij toekenning sturen wij via de mail hierover een bericht. Deze brief is nodig om het toegekende aantal toestellen aan te vragen bij de samenwerkende partner.
 • Op basis van de aanvraag en het gewenste type toestel wordt een offerte opgesteld.
 • Indien sprake is van een eigen bijdrage door de aanvrager (voorzien in het dekkingsplan), dan wordt deze betaald aan de samenwerkende partner.
 • De uitbetaling van de toekenning gebeurt door de betaling van de factuur, die wel gewoon op naam van de aanvrager komt te staan.
 • Wij verzoeken om na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen via de website.

 • Voorwaarden:

 • Aanvrager is een stichting, vereniging of instelling. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Alle toestellen (100%) dienen bestemd te zijn voor (gebruik door en de ontwikkeling van) kwetsbare of kansarme jongeren tot 30 jaar.

 • Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze partners Allemaal digitaal en Close the Gap.
  Let wel:

 • Er is geen gebruikersondersteuning, deze dient u als organisatie zelf te regelen indien gewenst.
 • Er is bij Allemaal Digitaal wel een helpdesk support voor u als aanvrager.
 • Allemaal Digitaal biedt een servicegarantie van twee jaar, Close the Gap van een jaar.