De Laptopdesk

De laptopdesk is een samenwerking tussen verschillende fondsen met één centraal aanvraagpunt via stichting Boschuysen.
Zoals bij alle reguliere aanvragen ondersteunen we kwetsbare of kansarme jongeren in Nederland via instellingen, stichtingen of verenigingen. De laptopdesk vormt één loket om een aanvraag voor ondersteuning van laptops of tablets naar toe te sturen en eventuele vragen te stellen.

De toestellen die wij toekennen worden geleverd door onze maatschappelijke partners die nog goed bruikbare laptops uit het Nederlandse bedrijfsleven of overheidsdiensten gedoneerd krijgen en deze (laten) re-conditioneren. Deze partners zijn Close The Gap, wereldwijd actief vanuit de Benelux in recyclage en reviseren van digitale toestellen. En Allemaal Digitaal, een Nederlands initiatief van publieke en private partijen om laptops in te zamelen. Bovendien hebben we een meerjarige overeenkomst met Shell Nederland die ons via Close the Gap al haar economisch afgeschreven laptops doneert en die aanzienlijk bijdraagt in de revisiekosten van de toestellen. Stichting Boschuysen is op zoek naar een tweede partner zoals Shell Nederland om zo nog meer een continue stroom van toestellen aan dit initiatief te verbinden.

De laptops zijn minimaal type Multimedia PC Core i5 2.0 GHz 3rd gen. met 4096 MB RAM memory en minimaal 180 GB Hard Disk. Uitgerust met Windows 10 Pro.

Procedure:

 • De aanvragen worden verzameld en beoordeeld door het bestuur van Stichting Boschuysen.
 • Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk.
 • Bij toekenning sturen wij via de mail hierover een bericht.
 • Indien er sprake is van een eigen bijdrage door de aanvrager (voorzien in het dekkingsplan), dan wordt deze betaald aan de samenwerkende partner.
 • Na levering komt er een factuur, welke wordt betaald door de Laptopdesk, maar die wel gewoon op naam van de aanvrager komt te staan.
 • Wij verzoeken om na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen via de website.

 • Voorwaarden:

 • Aanvrager is een stichting, vereniging of instelling. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Alle toestellen (100%) dienen bestemd te zijn voor (gebruik door en de ontwikkeling van) kwetsbare of kansarme jongeren tot 30 jaar.

 • Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze partners Allemaal digitaal en Close the Gap.
  Let wel:

 • Er is geen gebruikersondersteuning, deze dient u als organisatie zelf te regelen indien gewenst.
 • Er is bij Allemaal Digitaal wel een helpdesk support voor u als aanvrager.
 • Allemaal Digitaal biedt een servicegarantie van twee jaar, Close the Gap van een jaar.