De Laptopdesk

De laptopdesk is een samenwerking tussen verschillende fondsen met één centraal aanvraagpunt via stichting Boschuysen.
Zoals bij alle reguliere aanvragen ondersteunen we kwetsbare of kansarme jongeren in Nederland via instellingen, stichtingen of verenigingen. De laptopdesk vormt één loket om een aanvraag voor ondersteuning van laptops of tablets naar toe te sturen en eventuele vragen te stellen.

We hanteren wel de voorwaarde dat de toestellen worden geleverd door onze maatschappelijke partners die nog goed bruikbare laptops uit het Nederlandse bedrijfsleven of overheidsdiensten gedoneerd krijgen en deze (laten) re-conditioneren. Deze partners zijn Close The Gap, wereldwijd actief vanuit de Benelux in recyclage en reviseren van digitale toestellen. En Allemaal Digitaal, een Nederlands initiatief van publieke en private partijen om laptops en tablets in te zamelen.

De toestellen die aangevraagd kunnen worden, zijn laptops of tablets. De laptops zijn minimaal type Multimedia PC Core i5 2.0 GHz 3rd gen. met 4096 MB RAM memory en minimaal 180 GB Hard Disk. Uitgerust met Windows 10 Pro. Het type tablet dat beschikbaar is, is erg afhankelijk van het aanbod.

Indien onvoldoende goede internettoegang aanwezig is, dan kan het aantal gevallen worden aangeven op het bijgeleverde aanvraagoverzicht. In samenwerking met de Nederlandse telecom operators heeft Allemaal Digitaal een tijdelijke mogelijkheid waarbij het 4G netwerk omgezet wordt in een WiFi signaal binnenshuis. Deelname aan deze oplossing vraagt wel medewerking bij het inzichtelijk maken van de individuele situaties. Hierover zal de aanvrager naderhand worden geïnformeerd.

Procedure:

 • De aanvragen worden verzameld en beoordeeld door het bestuur van Stichting Boschuysen.
 • Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk.
 • Bij toekenning sturen wij via de mail hierover een bericht. Deze brief is nodig om het toegekende aantal toestellen aan te vragen bij de samenwerkende partner.
 • Op basis van de aanvraag en het gewenste type toestel wordt een offerte opgesteld.
 • Indien sprake is van een eigen bijdrage door de aanvrager (voorzien in het dekkingsplan), dan wordt deze betaald aan de samenwerkende partner.
 • De uitbetaling van de toekenning gebeurt door de betaling van de factuur, die wel gewoon op naam van de aanvrager komt te staan.
 • Wij verzoeken om na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen via de website.

 • Voorwaarden:

 • Aanvrager is een stichting, vereniging of instelling. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Alle toestellen (100%) dienen bestemd te zijn voor (gebruik door en de ontwikkeling van) kwetsbare of kansarme jongeren tot 30 jaar.
 • Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen, namelijk:

  1. Statuten
  2. Uittreksel kamer van koophandel
  3. Meest recent financieel jaarverslag
  4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
  5. Aanvraagoverzicht, upload dit bestand
  6. Projectbeschrijving
   – In de gedetailleerde projectomschrijving willen wij graag teruglezen waarom de toestellen op geen andere wijze kunnen verkregen worden en welke stappen hiertoe zijn ondernomen.
   – De toestellen mogen vrij uitgeleend of geschonken worden aan de individuele jongeren. In geval van schenking is het ook een optie om de toestellen niet zomaar gratis weg te geven. De jongere zou waar mogelijk een minimale bijdrage kunnen doen of een andere vorm van sociale of maatschappelijke inspanning. Graag dit toelichten in de omschrijving.
  7. Kostenbegroting
   Deze kan worden gebaseerd op de volgende richtprijzen incl. BTW: €100
  8. Dekkingsplan
   Financiering van andere filantropische fondsen wordt verwelkomd, maar is geen voorwaarde. Wel vragen we toe te lichten of er eigen middelen zijn die kunnen worden ingezet voor de financiering van de toestellen. En/ of welke andere eigen bijdrage (eventueel) wordt gedaan.

  Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze partners Allemaal digitaal en Close the Gap.
  Let wel:

 • Er is geen gebruikersondersteuning, deze dient u als organisatie zelf te regelen.
 • Er is bij Allemaal Digitaal wel een helpdesk support voor u als aanvrager.
 • Allemaal Digitaal biedt een servicegarantie van twee jaar, Close the Gap van een jaar.