De Laptopdesk

De laptopdesk is een samenwerking tussen verschillende fondsen met één centraal aanvraagpunt via stichting Boschuysen.
Wat ons als fondsen bindt, is dat we allen actief zijn in het financieel ondersteunen van kwetsbare of kansarme jongeren in Nederland. Dit doen we via aanvragen van instellingen, verenigingen of stichtingen. Voor deze aanvragers vormt de laptopdesk één loket om de aanvraag voor laptops of tablets naar toe te sturen, vragen te stellen en de evaluatie bij in te dienen.

De toestellen worden geleverd door maatschappelijke partners die nog goed bruikbare laptops uit het Nederlandse bedrijfsleven of overheidsdiensten gedoneerd krijgen en deze via partners re-conditioneren. Deze partners zijn Close The Gap, wereldwijd actief vanuit de Benelux in recyclage en reviseren van digitale toestellen en Allemaal Digitaal, een Nederlands initiatief van publieke en private partijen om laptops en tablets in te zamelen. Naar verwachting worden het grootste aantal toestellen via Allemaal Digitaal gerealiseerd.

De toestellen die aangevraagd kunnen worden zijn of laptops of tablets. Het type tablet dat beschikbaar is, is erg afhankelijk van het aanbod. De laptops zijn minimaal van het type Multimedia PC Core i5 2.0 GHz 3rd gen. met 4096 MB RAM memory en minimaal 180 GB Hard Disk. Uitgerust met Windows 10 Pro.

Indien onvoldoende goede internettoegang aanwezig is, dan kan het aantal gevallen worden aangeven op het bijgeleverde aanvraagoverzicht. In samenwerking met de Nederlandse telecom operators heeft Allemaal Digitaal een tijdelijke mogelijkheid tot het verkrijgen van dongels waarbij het 4G netwerk omgezet wordt in een WiFi signaal binnenshuis. Deelname aan deze oplossing vraagt wel medewerking bij het inzichtelijk maken van de individuele situaties. Hierover zal de aanvrager naderhand worden geïnformeerd.

Procedure:

 • Op basis van de aanvraag en het gewenste type toestel en in goede afstemming, verifieert de laptopdesk welke toestellen beschikbaar zijn en wat de kostprijs wordt.
 • De aanvragen worden verzameld en dan beoordeeld door het bestuur van Stichting Boschuysen.
 • Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk.
 • Bij toekenning sturen wij via de mail hierover een bericht. Deze brief is nodig om het toegekende aantal toestellen aan te kopen bij de vermelde partner.
 • Vóór iedere toekenning wordt de betreffende partner geïnformeerd met een verzoek tot reserveringen en facturatie van de aanvrager.
 • Indien sprake is van een eigen bijdrage door de aanvrager (voorzien in het dekkingsplan), dan wordt deze terstond betaald aan de partner.
 • De uitbetaling van de toekenning gebeurt door het rechtstreeks betalen van de factuur die wel gewoon op naam van de aanvrager staat(na aftrek van een eventuele eigen bijdrage).
 • Wij verzoeken om na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen via de website.

 • Voorwaarden:

 • Aanvrager is een stichting, vereniging of instelling.
 • Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Alle toestellen (100%) dienen bestemd te zijn voor (gebruik door en de ontwikkeling van) kwetsbare of kansarme jongeren tot 30 jaar.
 • Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen, namelijk:

  1. Statuten
  2. Uittreksel kamer van koophandel
  3. Meest recent financieel jaarverslag
  4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
  5. Aanvraagoverzicht, upload dit bestand
  6. Projectbeschrijving
   – De laptopdesk ziet zichzelf als een vangnet, een oplossing voor jongeren die nood hebben aan een laptop of tablet en die deze nergens anders kunnen verkrijgen (via overheid, St Leergeld, school, St Bijzondere noden, etc.). In de gedetailleerde projectomschrijving willen wij graag teruglezen waarom de toestellen op geen andere wijze kunnen verkregen worden en welke stappen hiertoe zijn ondernomen. Indien er verschillende redenen zijn, dan zien wij graag een onderverdeling van de verschillende oorzaken.
   – Het staat de aanvrager vrij om toestellen uit te lenen of te schenken aan de individuele jongeren. In geval van schenking, vinden wij het belangrijk dat toestellen niet zomaar gratis weggegeven worden en dat ouders of de jongere waar mogelijk een bijdrage doen of een andere vorm van sociale of maatschappelijke inspanning. Graag dit toelichten in de omschrijving.
  7. Kostenbegroting
   Deze kan worden gebaseerd op de volgende richtprijzen incl. BTW: €100
  8. Dekkingsplan
   Financiering van andere filantropische fondsen wordt verwelkomd, maar is geen voorwaarde. Wel vragen we toe te lichten of er eigen middelen zijn die kunnen worden ingezet voor de financiering van de toestellen. En/ of welke andere eigen bijdrage (eventueel) wordt gedaan.

  Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze partners Allemaal digitaal en Close the Gap.
  Let wel:

 • Er is geen gebruikersondersteuning, deze dient u als organisatie zelf te regelen.
 • Er is bij Allemaal Digitaal wel een helpdesk support voor u als aanvrager.
 • Allemaal Digitaal biedt een servicegarantie van twee jaar, Close the Gap van een jaar.