Doelstelling

Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de ontwikkeling, opvang, verzorging, opvoeding en scholing van jeugdige personen in Nederland, niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Wij stellen hiervoor middelen beschikbaar aan instellingen, verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met de ontwikkeling, opvang, verzorging, opvoeding of scholing van bovengenoemde jeugdige personen. Het is de bedoeling dat deze middelen voor (specifieke) projecten gebruikt worden en dus niet aan de algemene financiering van de instellingen. Daarnaast heeft de stichting een aantal voorwaarden opgesteld.