Aanvraag indienen
Voldoe je aan onze voorwaarden? Dien dan hier je aanvraag in.

Lees voor het indienen van een aanvraag eerst onze voorwaarden!

We kunnen een aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen, namelijk:

  1. Statuten
  2. Uittreksel kamer van koophandel
  3. Meest recent financieel jaarverslag
  4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
  5. Uitgebreide projectbeschrijving
  6. Kostenbegroting
  7. Gedetailleerd dekkingsplan
  8. Eventueel een extra bijlage

Let op: Wanneer er een gelieerd steunfonds of ‘vrienden van’ stichting bestaat, willen wij vragen om de meest recente jaarrekening van deze gelieerde entiteiten als extra bijlage toe te voegen.

Zodra je de link naar de aanvraag gebruikt, ontvang je een ‘token’ die maar 1 uur geldig is. We adviseren daarom om vooraf alle bijlagen te verzamelen. Je kunt vooraf uiteraard de aanvraag wel inkijken, maar denk er dan aan om een nieuwe token op te vragen wanneer je de aanvraag daadwerkelijk gaat invullen. (De aanvraag kun je het beste indienen met de browser ‘Google Chrome’.)

Wij accepteren alleen aanvragen die digitaal worden ingediend via onze website.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.