Aanvraag indienen
Voldoe je aan onze voorwaarden? Dien dan hier je aanvraag in.

Lees voor het indienen van een aanvraag eerst onze voorwaarden!

We kunnen een aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Hierbij een opsomming van de benodigde documenten (in pdf):

  1. Statuten
  2. Uittreksel kamer van koophandel
  3. Meest recent financieel jaarverslag
  4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
  5. Uitgebreide projectbeschrijving
  6. Kostenbegroting
  7. Gedetailleerd dekkingsplan
  8. Eventueel een extra bijlage

Let op: Wanneer er een gelieerd steunfonds of ‘vrienden van’ stichting bestaat, willen wij vragen om de meest recente jaarrekening van deze gelieerde entiteiten als extra bijlage toe te voegen.

Zodra je de link naar de aanvraag gebruikt, ontvang je een token die tijdelijk geldig is. We adviseren daarom om vooraf alle bijlagen te verzamelen. De documenten ontvangen we graag waar mogelijk in pdf format.

Wij accepteren alleen aanvragen die digitaal worden ingediend via onze website.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan.