Samenwerking

Stichting Het Gehandicapte Kind
Sinds 2005 werken wij nauw samen met de Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). De stichting helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met alle soorten handicaps, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk en meervoudig, of met een chronische ziekte. Stichting Boschuysen heeft voor aanvragen op bovengenoemde gebieden een bepaald budget gereserveerd. Aanvragen in deze categorie moeten (minimaal 3 maanden voor aanvang) worden ingediend via Stichting het Gehandicapte Kind.

Sinds 2020 doet Stichting Boschuysen ook mee aan het SamenSpeelAkkoord van Stichting het Gehandicapte Kind. Lees hier onze SamenSpeelBelofte. Speeltuinen worden door ons ook uitsluitend gesteund via de Stichting het Gehandicapte Kind indien deze volgens hun oordeel steunwaardig zijn. Hiertoe is een apart budget ter beschikking gesteld voor de inrichting van inclusieve speeltuinen (conform het wenkenblad).

Jeugdvakantieloket
Het Jeugdvakantieloket bestaat uit een samenwerking tussen 11 Haagse fondsen, waaronder st Boschuysen, met één centraal aanspreekpunt. Dit centrale loket is bedoeld voor organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, die jeugdvakanties organiseren. In aanmerking komen kampen en/of andere vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio. Aanvragen dienen via het Jeugdvakantieloket ingediend te worden.

Stichting Dorodarte
Sinds 2019 ontvangen wij van Stichting Dorodarte een jaarlijkse schenking die ingezet kan worden voor de bevordering van opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen tot 30 jaar die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De selectie van de te steunen projecten en activiteiten gebeurt door de rentmeester en goedkeuring wordt verleend door het bestuur. Er wordt jaarlijks verslag gedaan aan het bestuur van stichting Dorodarte over de gedane toekenningen

Sociale Fondsen Den Haag
SFDH is een samenwerking van een 31-tal lokale, regionale, landelijke, gemeentelijke en kerkelijke fondsen die een bijdrage leveren aan mensen die zich op of tegen de armoedegrens aan begeven. Stichting Boschuysen voorziet regelmatig in een jaarlijkse bijdrage wat ingezet kan worden t.b.v. jongeren tot 30 jaar. SFDH zet zich in om alle Haagse burgers die zich in een financiële noodsituatie bevinden te helpen. Dit doet SFDH door hen te voorzien in essentiële spullen zoals een laptop, een fiets, een bril, woninginrichting etc. Maar ook bijvoorbeeld door de eigen bijdrage van de zorgverzekering op te vangen als iemand daar wegens omstandigheden niet zelf in kan voorzien. Aanvragen t.b.v. een Haagse jongere kunnen ingediend worden door partnerorganisaties waarmee SFDH samenwerkt.

Kamer voor een Kind
Kinderen waarvan de ouders (tijdelijk) niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, worden opgevangen in een pleeggezin. Ieder kind verdient een eigen kamer om tot rust te komen en huiswerk te maken, maar in een pleeggezin is er dikwijls een verbouwing nodig om dit mogelijk te maken. Kinderpostzegels ondersteunt, samen met andere fondsen waaronder Stichting Boschuysen, pleeggezinnen om extra kamers voor pleegkinderen te realiseren.

Vluchtelingen en Educatie
Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft samen met negen andere fondsen waaronder Stichting Boschuysen, een programma opgesteld waarin extra aandacht is voor educatie voor vluchtelingen, met name kinderen en jongeren.

Jeugdfondsenoverleg
Diverse jeugdfondsen in Nederland proberen 2 keer per jaar samen te komen. Ieder fonds heeft zijn eigen voorwaarden.
Stichting F.S. Tijmstra
Kinderfonds van Dusseldorp
Stichting Zonnige Jeugd
Janivo Stichting
Sint Laurensfonds
Ineke Feitz-Stichting
Madurodam
Haella Stichting
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Fonds21
Jeugdeducatiefonds
Kinderpostzegels
VSBfonds

Kijk voor de regio Den Haag eens bij:
Fonds1818
Stichting Levi Lassen