Evaluatie van projecten

Het bestuur van Stichting Boschuysen vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren. Wij verzoeken u daarom na afloop van het project ons evaluatieformulier in te vullen en aan ons te zenden. De evaluatie vindt plaats op hoofdlijnen en is bedoeld als leerinstrument voor u als aanvrager en voor onze stichting. Informatie uit evaluaties is immers een belangrijke basis voor voortzetting of juist verandering van activiteiten in de toekomst. Ook een minder geslaagd initiatief is daarmee vooral een leerervaring, geen mislukking waaraan financiële consequenties worden verbonden. Mogelijk nemen wij tijdens of na de uitvoering contact met u op om een en ander met u te bespreken. Het evaluatieformulier wordt meegezonden met de toekenningsbrief en kan u ook downloaden door onderstaande link te gebruiken.

Naast het ingevulde evaluatieformulier ontvangen wij gaarne de financiële verantwoording van het project, waaronder de kostenopgave en de toegezegde/ontvangen bijdragen van de deelnemende fondsen.

U dient hier het evaluatieformulier in te vullen en te verzenden. U kan ons formulier ook gebruiken voor uw verantwoording aan Fonds 21 en het VSB Fonds, als u van die fondsen ook een donatie ontvangen hebt voor het zelfde project.

Het is voor Stichting Boschuysen geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u bij het secretariaat het logo in verschillende formats opvragen via leonie@boschuysen.nl