Doelstelling

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen, clubs. Daarvoor heeft de stichting een aantal voorwaarden geformuleerd.