Aanvraag indienen laptopdesk

Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen, namelijk:

 1. Statuten
 2. Uittreksel kamer van koophandel
 3. Meest recent financieel jaarverslag
 4. Meest recent inhoudelijk jaarverslag
 5. Aanvraagoverzicht, DOWNLOAD DIT BESTAND
  – In de gedetailleerde projectomschrijving willen wij graag teruglezen waarom de toestellen op geen andere wijze kunnen verkregen worden en welke stappen hiertoe zijn ondernomen.
  – De toestellen mogen vrij uitgeleend of geschonken worden aan de individuele jongeren. In geval van schenking is het ook een optie om de toestellen niet zomaar gratis weg te geven. De jongere zou waar mogelijk een minimale bijdrage kunnen doen of een andere vorm van sociale of maatschappelijke inspanning. Graag dit toelichten in de omschrijving.
 6. Dekkingsplan(indien van toepassing)
  Financiering van andere filantropische fondsen wordt verwelkomd, maar is geen voorwaarde. Wel vragen we toe te lichten of er eigen middelen zijn die kunnen worden ingezet voor de financiering van de toestellen. En/ of welke andere eigen bijdrage (eventueel) wordt gedaan.